Aa Ambara umbara

Artist: | Albums:Aa! Ambara umbara mumbugazhundhiru
Aadhiban pirandhaar
Aadhiban pirandhaar
Amalaadhiban pirandhaar

1.Anbaana paraney ! Arul mevung kaarananey !
Nava atchaya sachhidhaa – ratchaganaagiya
Utchidhavaraney! --Aa !

2.Aadham paavamara, needham niraivera - andru
Alliraavinil - vellaiyadiyinir
Pullanaiyir pirandhaar ! --Aa !

3.Gnaaniyar theda, vaanavar paada, miga
Nannaya, unnadha - pannaru mesaiyaa
Innilam pirandhaar ! --Aa!

4.Konavar naada, dhaanavar kondaada - yendru
Kotthirar thotthiranj saatridavey, yoodha
Kotthiran pirandhaar ! --Aa!

5.Vinnudu thona, mannavar pena, - yerodhu
Maindhanin sindhaiyazhundhi kalangida
Vindhaiyaay pirandhaar ! --Aa!


;